بیوپسی ریه چگونه انجام می گیرد؟

بیوپسی ریه چگونه انجام می گیرد؟

درصورتی که فردی مبتلا به بیماری های ریوی شده باشد، در ابتدای مراجعه به پزشک، پزشک برای وی سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میکند. در حالتی که در ریه بیمار موارد غیر عادی دیده بشود پزشک نیاز دارد تا نمونه ای از بافت سلولی ریه را مورد بررسی قرار بدهد. به برداشتن بافت سلولی...

همه چیز در مورد بیوپسی یا نمونه برداری استخوان

همه چیز در مورد بیوپسی یا نمونه برداری استخوان

بیوپسی Biopsy، به معنی نمونه گیری از بافت یک موجود زنده می باشد. در بیوپسی یا نمونه برداری از استخوان، پزشک متخصص تکه استخوان کوچکی را از بدن بیمار خارج می کند و جهت بررسی آن را به آزمایشگاه پاتولوژی می فرستد. علت انجام نمونه برداری از استخوان این است که، پزشک در...